ConsultingExpert

Consultanta
Consultanta financiar fiscala
- reprezentare in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor si ITM;
analiza fluxurilor financiare si cash-flow;
intocmire buget de venituri si cheltuieli;
analiza capitaluri si imobilizari;
- impozit pe venitul global si/sau pe profit;
verificari cu caracter fiscal pentru stabilirea masurii in care calculul si varsarea impozitelor (tva, impozit pe profit, impozit pe veniturile nerezidentilor, retinere si virare) s-a efectuat corect si daca prevederile legislatiei fiscale au fost respectate în mod riguros;
- identificare si aplicare facilitati fiscale prevazute de legislatia in vigoare;
furnizare operativa a celor mai recente modificari ale actelor normative cu caracter fiscal si a posibilitatilor de valorificare a acestor informatii si de adaptare la schimbarile legislative intervenite;
asistenta la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
- identificare politici contabile si fiscale adecvate;
studii si analize privind oportunitatile create de legislatia fiscala si contabila;
- consultanta privind reglementarile pentru activitatile de import si export;
- participarea la redactarea contestatiilor si/sau a altor documente comunicate organelor fiscale;
- consultatii privind modul de intocmire a raportarilor semestriale / anuale si certificarea acestora;

AVOCATURA

CONTABILITATE