ConsultingExpert

Contabilitate completa
Contabilitate primara
- intocmire registru de casa, nota intrare receptie
- jurnale cumparari, vanzari, bonuri de consum etc
Contabilitate financiara si de gestiune
- inregistrare cronologica a documentelor primare in articole contabile;
- stabilire TVA de plata/rambursat;
- intocmire registrul jurnal si balanta de verificare lunara;
- stabilire obligatii de plata lunare si trimestriale, intocmire documente pentru plata acestora;
- intocmire, depunere declaratii privind taxele si impozitele;
- intocmire si depunerea bilant contabil;
- declaratii - intocmire si depunere etc.

PRETURI FOARTE MICI !!!

 

Servicii  contabilitate


Evidenta contabila
Intocmire state salarii
Intocmire declaratii fiscale
Depunere declaratii fiscale
Bilant contabil
Certificare bilant contabil
Expertiza bilant contabil
Expertiza asociatii de proprietari
Planuri de afaceri
Consultanta fiscala (tva, impozit pe profit)
Consultanta in management
Reprezentare in relatiile cu organele de control
Consultanta privind fluxul de documente
Obtinere certificate fiscale
Intocmirea fiselor fiscale pentru salariati
Intocmire ordine de plata salarii

Resurse Umane


• calcul preliminar al salariilor brute, nete si a costului salarial ;
• consultanta privind angajarile efectuate de clientii nostrii ;
• Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca ;
• Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor ;
• Intocmirea dosarelor de angajare ;
• Intocmirea contractelor individuale de munca ;
• depunerea tuturor documentelor la Inspectoratele Teritoriale de Munca de care apartine compania ;
• Intocmirea adeverintelor de salariu ;
• intocmirea deciziilor de incetare a contractelor de munca si a notelor de preaviz ;
• servicii personalizate de resurse umane: - desemnarea unui inspector de personal autorizat, acreditat de Inspectoratele Teritoriale de Munca de care apartine compania, pentru a efectua inregistrari in carnetele de munca, pentru a pastra si tine evidenta acestora si pentru a mentine o legatura permanenta cu Inspectoratele Teritoriale de Munca de care apartine compania.

Salarizare


In principal executam urmatoarele lucrari de salarizare:
• verificarea certificatelor medicale primite de la salariati in timpul lunii;
• verificarea pontajelor si a listelor de prezenta intocmite de companii;
• intocmirea statelor de plata si a centralizatoarelor de salarii;
• intocmirea dosarelor de somaj;
• intocmirea statelor individuale de plata;
• Intocmirea dosarelor de pensionare.
• transmiterea certificatelor medicale la Casele de Sanatate;
• intocmirea ordinelor de plata pentru plata taxelor si impozitelor aferente salariilor;
Intocmire depunere declaratii

In detaliu executam


• intocmirea declaratiilor de accidente si depunerea acestora la Casa de Pensii;
• intocmirea declaratiilor aferente salariilor si depunerea acestora la autoritatile competente, de care apartine compania: Case de Pensii, Case de Sanatate, Agentii de somaj , Inspectorate Teritoriale de Munca;
• intocmirea si Depunerea declaratiilor rectificative.
• Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor la ITM;

Contabilitate financiara


Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare,registrul de evidenta fiscala;
Contabilitate de gestiune;
Intocmirea bilantului contabil;
Elaborarea balantei de verificare lunara
Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant.
Note contabile de corectura;
Note contabile de inventar;
Verificarea si certificarea bilantului contabil;
Supervizarea inventarului de la 31 decembrie;
Verificarea lunara a inregistrarilor contabile efectuate de catre beneficiar;
Evidenta financiar-contabilitati pentru persoane fizice autorizate.Identificarea si, dupa caz, intocmirea, tuturor documentelor, declaratiilor cu privire la orice alte taxe sau impozite stabilite de autoritatile statului si care afecteaza beneficiarul.
Intocmirea analizelor economico-financiare.

Audit si expertiza contabila


Gama serviciilor oferite include auditul situatiilor financiare si al altor rapoarte, auditul tranzactiilor la nivel corporatist, auditul de sistem cat si o serie de servicii conexe ale acestui departament. Standardele de calitate utilizate de catre firma noastra in prestarea acestor servicii sunt in concordanta cu Standardele Internationale de Audit (ISA).

Auditul situatiilor financiare.
Audit statuar al situatiilor financiare individuale si consolidate conform Reglementarilor de Raportare Financiara Romanesti (OMF 94/2001, OMF 306/2002), IFRS. Gama de servicii include si auditul rapoartelor de independenta, auditul depozitelor de valori mobiliare, auditul rapoartelor contabile, auditul plauzibilitatii planurilor financiare si evaluari ale rapoartelor conducerii executive catre organele de supervizare.

Servicii de audit intern.
Sarcinile realizate de un departament modern de audit intern acopera astazi o gama mai larga decat in trecut si includ ariile auditului financiar, audit operational, auditul managementului si consultanta interna. Oferim solutii privind structurarea functiei de audit intern si include , complet sau partial . servicii de audit intern al corporatiilor. Cunostintele, experienta, serviciile si solutiile noastre aduc o contributie semnificativa la monitorizarea performantelor societatii. Metodele noastre sunt bazate pe identificarea riscului din procesele afacerii. Odata ce slabiciunile, riscurile si ineficientele au fost identificate, sunt formulate propuneri de imbunatatire cu stabilirea gradului de prioritate conform importantei si urgentei.

Intocmirea in termen scurt a rapoartelor financiare.
Echipa noastra analizeaza si sustin clientii in implementarea proceselor necesare si in integrarea lor in procesele de audit pentru a accelera intocmirea situatiilor financiare.


CONTABILITATE FINANCIARACalculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale.
Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente.
Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende.
Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori.
Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare.
Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale.
Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificu lactivitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi.
Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii.
Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societãti sitranspunerea lor în bilant.
intocmirea/certificarea/depunerea bilantului contabil.
Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare.
Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal sifinanciar-contabil.
Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale.Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului.

SAU

Tendinta intreprinderilor mici si mijlocii este de a externaliza aceste servicii catre o firma de contabilitate pentru a beneficia de timp pentru organizarea propriei activitatii si reducand costurile.Venim in sprijinul acestor nevoi ale dumneavoastra prin servicii profesionale de contabilitate la tarife competitive. Activitatea firmei este sustinuta de un soft de contabilitate si gestiune, un program complex, avand module integrate de contabilitate, gestiune, salarii, mijloace fixe. Angajatii nostri au studii economice superioare. Respectam cu strictete regulile deontologiei profesionale garantand contractual confidentialitatea informatiilor manipulate in relatia cu firma clientului atat in timpul colaborarii cat si dupa incetarea acesteia.

Certificare bilant


Gama completa de servicii oferite se sintetizeaza in bilantul semestrial si anual, pe care il intocmim si il certificam conform standardelor profesionale in vigoare, prin semnarea acestora de catre un expert contabil, membru activ C.E.C.C.A.R.

Servicii conexe


Sustinem permanent societatile importatoare de bunuri sau servicii si societatile care efectueaza achizitii sau livrari intracomunitare de bunuri sau servicei , prin asistarea si intocmirea declaratiei Intrastat si prin raportarea ambalejelor catre Fondul de Mediu. Deasemenea intocmim si depunem declaratia 200 .

Contabilitatea primara poate fi realizata de un angajat al firmei dvs sau prin delegarea unui coleg al nostru, in functie de necesitati.

Oferim urmatoarele servicii:

Contabilitate primara:
Contabilitatea registrului de casa;
Contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
Intocmirea deconturilor de cheltuieli;
Intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
Completarea de ordine de plata, foi de varsamant;

Servicii de contabilitate financiara si de gestiune


Serviciile de contabilitate sunt orientate spre crearea unei imagini cat mai fidele a activitatii desfasurate astfel incat aceasta sa constituie o baza corecta si reala pentru calculul indicatorilor economico-financiari si pentru culegerea informatiilor privind orice aspect din patrimoniul companiei dumneavoastra

In cadrul unei societati comerciale este esentiala existenta unei contabilitati performante, rolul acesteia fiind de a inregistra operatiile economice, de a intocmi documentele contabile de sinteza si de a interpreta rezultatele activitatii economice a societatii. Serviciile de contabilitate financiara oferite de noi sunt:

Organizare financiar-contabila si de gestiune pentru orice tip de activitate desfasurata;
Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;
Intocmirea , verificarea si certificarea bilantului contabil;
Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant;
Realizam situatii financiare intermediare la cerere si in functie de necesitati;
Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.
Elaborarea balantei de verificare lunara;
Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
Contabilitate de gestiune;
Intocmire si depunere raportari lunare, trimestriale , semestriale , anuale;
Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
Servicii de cenzorat
Expertize contabile;
Pregatirea documentelor pentru inventarierea anuala
Refacere evidente contabile;
Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economic-financiare a societatii;
Alte rapoarte si situatii la cererea clientului

Consultanta financiara si fiscala


Consultanta financiara este unul dintre cele mai importante segmente de care trebuie sa tina seama orice conducator al societatii , indiferent de domeniul in care activeaza.  Instabilitatea mediului de afaceri si a legislatiei cu caracter fiscal fac absolut necesara prezenta unui specialist, alaturi de dumneavoastra.

Compania noastra vine in sprijinul dumneavoastra cu urmatoarele servicii:
Evaluarea potentialului afacerii
Consultanta in procesul de achizitie/vanzare
Planificare strategica
Cash flow
Administrarea bunurilor
Analiza financiara a contului de rezultate
Identificarea taxelor si contributiilor aplicabile afacerii dvs.;
Identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora;

Expertiza judiciara si extrajudiciara


Expertiza constituie o notiune care depaseste si actiunea de control si pe aceea de verificare intrucat constituie in sine ideea de exprimare al expertului in ceea ce priveste faptul sau faptele asupra caruia/carora s-a efectuat expertiza. Expertiza este prin excelenta o lucrare personala si critica cuprinzand nu numai rezultatul examinarii faptelor din punct de vedere al exactitatii formale si materiale dar si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor in legatura cu obiectul supus cercetarii sale.

Servicii de salarizare si personal


Compania noastra asigura, in conditii de maxima securitate si confidentialitate, servicii pentru intocmirea si sustinerea evidentei contabile si fiscale a salariilor in compania dumneavoastra. Asiguram asistenta in procesul de recrutare al personalului din departamentul financiar contabil precum si formarea acestuia;

Serviciile oferite de noi sunt, in principal, urmatoarele:
Intocmire contracte individuale de munca;
Intocmirea dosarelor de personal;
Intocmire si depunere acte aditionale la ITM online;
Intocmire si depunere fise fiscale;
Depunere declaratii rectificative;
Intocmire si transmitere Registru electronic de evidenta a salariatiilor;
Declararea contractelor de munca la ITM online;
Intocmirea si inregistrarea statelor de plata a salariatiilor;
Selectie si training personal;
Intocmire si depunere declaratiei 112;
Intocmire adeverinte pentru salariati;
Completare ordine de plata privind datoriile salariale;
Colaboram cu inspector protectia muncii , medicina muncii;

Refacere evidenta contabila
Asiguram aducerea la zi a contabilitatii pentru societatile a caror evidenta contabila este incompleta, nefacuta pe o perioada mare de timp, pierduta sau distrusa, prin reconstituire cronologica, pas cu pas, conform activitatii desfasurate.

Audit intern si financiar


Auditul statutar reprezinta auditul situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate , asa cum este prevazut in legislatia comunitara, transpusa in reglementarile nationale. Prin audit statutar se intelege examinarea efectuata de un profesionist contabil , competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele , clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a performantelor obtinute de aceasta.

Serviciile de audit aferite de noi cuprind:
Asistenta pentru intocmirea si implementarea procedurilor de audit intern
Revizuirea eficientei controlului intern implementat de catre client
Misiuni de asigurare si consultanta in audit intern
Retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS
Servicii de audit intern externalizat
Audit contractual sau statutar(conform standardelor internationale de audit IAS)
Asistenta in caz de fuziune / divizare / lichidare societati
Revizuirea situatiilor financiare (due diligence)


TAX PLANNING


Serviciile de tax planning oferite de noi cuprind:
Declaratii de venit
Reprezentare si asistenta in fata autoritatilor fiscale si locale
Planificare in domeniul taxelor
Vanzari si achizitii, investitii, bunuri personaleCorporatii, parteneriate, afaceri personale

 

NOI SUNTEM CEI PE CARE TREBUIE SA-I CONTACTATI . . .

Mob            : 0744 977 850

Birou           : 0758 252 200

Tel/Fax        : 0359 44 33 34 

e-mail    : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

web       : www.consultingexpert.ro

 

 

 

 AVOCATURA

CONTABILITATE